Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 45 / 104 (43 %) Učebna: B14 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá39x86.7 %
dobrá5x11.1 %
průměrná1x2.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x60 %
spíše ano17x37.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x71.1 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x60 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x20 %
spíše ano21x46.7 %
spíše ne6x13.3 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit7x15.6 %
průměr 2.03
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x4.4 %
přiměrěné37x82.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x13.3 %
průměr 1.95

Vyučující

J. Neustupa ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x82.2 %
spíše ano7x15.6 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
D. Svoboda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x35.6 %
spíše ano22x48.9 %
spíše ne7x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
J. Neustupa je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano42x93.3 %
spíše ano3x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
D. Svoboda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x77.8 %
spíše ano8x17.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.23
J. Neustupa je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano6x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x73.3 %
průměr 1.5
D. Svoboda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x13.6 %
spíše ano5x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x75 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x88.9 %
spíše ano5x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x80 %
spíše ano8x17.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x28.9 %
žena32x71.1 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.44x97.8 %
Nmgr.1x2.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé45x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%43x95.6 %
75 – 50%1x2.2 %
50 – 25%1x2.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x13.3 %
nadprůměrné9x20 %
průměrné29x64.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x2.2 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký25x55.6 %
průměrný19x42.2 %
nízký1x2.2 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký34x75.6 %
průměrný11x24.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.24
Vybrat jiný předmět