Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P49 Biologie pro biochemiky

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 76 (22 %) Učebna: CH2 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá10x58.8 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x17.6 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.81

Vyučující

O. Vaněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.19
O. Vaněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
O. Vaněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x70.6 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné6x35.3 %
průměrné7x41.2 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.35
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x58.8 %
průměrný7x41.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x17.6 %
průměrný12x70.6 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět