Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110C50 Biologie dítěte

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 62 (31 %) Učebna: B2 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x84.2 %
dobrá3x15.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné18x94.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Vyučující

P. Sedlak ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
P. Sedlak je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.18
P. Sedlak je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x10.5 %
žena17x89.5 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.1x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x42.1 %
průměrné10x52.6 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký13x68.4 %
průměrný6x31.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět