Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P73 Biologie buňky pro učitelské kombinace

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 33 / 47 (70 %) Učebna: B2 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá23x69.7 %
dobrá9x27.3 %
průměrná1x3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano20x60.6 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano14x42.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké7x21.2 %
přiměrěné22x66.7 %
nízké1x3 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.8

Vyučující

N. Šebková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.75
N. Šebková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x93.9 %
spíše ano1x3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
N. Šebková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x30.3 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x78.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x78.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x90.9 %
spíše ano3x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x33.3 %
žena22x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%29x87.9 %
75 – 50%4x12.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3 %
nadprůměrné8x24.2 %
průměrné21x63.6 %
podprůměrné3x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký15x45.5 %
průměrný17x51.5 %
nízký1x3 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x33.3 %
průměrný17x51.5 %
nízký5x15.2 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět