Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P31 Biologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 143 / 371 (39 %) Učebna: VG Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá81x57 %
dobrá51x35.9 %
průměrná9x6.3 %
špatná1x0.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.51
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano108x75.5 %
spíše ano30x21 %
spíše ne1x0.7 %
rozhodně ne2x1.4 %
nemohu posoudit2x1.4 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano71x49.7 %
spíše ano53x37.1 %
spíše ne15x10.5 %
rozhodně ne4x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano70x49 %
spíše ano53x37.1 %
spíše ne16x11.2 %
rozhodně ne2x1.4 %
nemohu posoudit2x1.4 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano45x31.7 %
spíše ano66x46.5 %
spíše ne19x13.4 %
rozhodně ne1x0.7 %
nemohu posoudit11x7.7 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké24x16.8 %
přiměrěné98x68.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit21x14.7 %
průměr 1.8

Vyučující

F. Půta ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x18.9 %
spíše ano53x37.1 %
spíše ne48x33.6 %
rozhodně ne10x7 %
nemohu posoudit5x3.5 %
průměr 2.3
J. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano99x69.2 %
spíše ano37x25.9 %
spíše ne6x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.7 %
průměr 1.35
L. Libusová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano78x54.5 %
spíše ano55x38.5 %
spíše ne5x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x3.5 %
průměr 1.47
F. Půta je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano98x68.5 %
spíše ano38x26.6 %
spíše ne3x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x2.8 %
průměr 1.32
J. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano120x83.9 %
spíše ano21x14.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.4 %
průměr 1.15
L. Libusová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano115x80.4 %
spíše ano20x14 %
spíše ne2x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x4.2 %
průměr 1.18
F. Půta je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x10.5 %
spíše ano19x13.3 %
spíše ne1x0.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit108x75.5 %
průměr 1.6
J. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x12.6 %
spíše ano25x17.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x0.7 %
nemohu posoudit99x69.2 %
průměr 1.64
L. Libusová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x11.9 %
spíše ano20x14 %
spíše ne1x0.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit105x73.4 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano67x47.2 %
spíše ano69x48.6 %
spíše ne5x3.5 %
rozhodně ne1x0.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano111x77.6 %
spíše ano23x16.1 %
spíše ne5x3.5 %
rozhodně ne2x1.4 %
nemohu posoudit2x1.4 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano99x69.2 %
spíše ano33x23.1 %
spíše ne3x2.1 %
rozhodně ne1x0.7 %
nemohu posoudit7x4.9 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž45x31.9 %
žena96x68.1 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.139x98.6 %
Nmgr.1x0.7 %
Ph.D.1x0.7 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé142x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%106x75.2 %
75 – 50%30x21.3 %
50 – 25%5x3.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré15x10.7 %
nadprůměrné31x22.1 %
průměrné86x61.4 %
podprůměrné7x5 %
špatné1x0.7 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký84x59.6 %
průměrný53x37.6 %
nízký4x2.8 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký48x34.3 %
průměrný77x55 %
nízký15x10.7 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět