Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P01 Biogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 69 (29 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá10x52.6 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano12x60 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano3x15 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 2

Vyučující

R. Lučan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89
R. Fuchs ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano12x60 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2.06
P. Hulva ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano10x50 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2
R. Lučan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.25
R. Fuchs je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 1.38
P. Hulva je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.25
R. Lučan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x100 %
R. Fuchs je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x100 %
P. Hulva je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x55 %
75 – 50%7x35 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x20 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné10x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x35 %
průměrný13x65 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x5 %
průměrný16x80 %
nízký3x15 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět