Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P03B Biochemie II

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/1 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 19 / 43 (44 %) Učebna: CH2 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x10.5 %
dobrá11x57.9 %
průměrná6x31.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne9x47.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.28
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2

Vyučující

M. Stiborová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
J. Konvalinka ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
M. Stiborová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
J. Konvalinka je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.12
M. Stiborová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1.33
J. Konvalinka je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x89.5 %
Nmgr.1x5.3 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.16
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné16x84.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký12x63.2 %
průměrný7x36.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x15.8 %
průměrný15x78.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět