Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P09B Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 44 (34 %) Učebna: CH1 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x20 %
dobrá3x20 %
průměrná8x53.3 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.92

Vyučující

J. Hudeček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
J. Hudeček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
J. Hudeček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%10x66.7 %
75 – 50%5x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné1x6.7 %
průměrné13x86.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x13.3 %
průměrný11x73.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x6.7 %
průměrný13x86.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět