Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P10 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 7 / 34 (21 %) Učebna: B312 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x71.4 %
dobrá2x28.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2

Vyučující

V. Sládek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
V. Sládek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
V. Sládek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x28.6 %
žena5x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.5x71.4 %
Nmgr.2x28.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.29
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x14.3 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné6x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x42.9 %
průměrný4x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět