Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 85 (40 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x23.5 %
dobrá19x55.9 %
průměrná5x14.7 %
špatná2x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x11.8 %
přiměrěné26x76.5 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.9

Vyučující

I. Němec ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 2.03
I. Němec je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
I. Němec je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x3 %
spíše ano2x6.1 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit27x81.8 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x88.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano5x14.7 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž18x52.9 %
žena16x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%24x70.6 %
75 – 50%7x20.6 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x32.4 %
průměrné22x64.7 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x20.6 %
průměrný24x70.6 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x35.3 %
průměrný18x52.9 %
nízký4x11.8 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět