Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P56 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 33 / 55 (60 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x27.3 %
dobrá19x57.6 %
průměrná5x15.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x36.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x57.6 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x27.3 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké10x30.3 %
přiměrěné19x57.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.66

Vyučující

J. Kotek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne9x27.3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 2.16
J. Kotek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x57.6 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.39
J. Kotek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x66.7 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano17x51.5 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.66
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano2x6.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x36.4 %
žena21x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%28x84.8 %
75 – 50%4x12.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x9.1 %
nadprůměrné5x15.2 %
průměrné23x69.7 %
podprůměrné2x6.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x30.3 %
průměrný19x57.6 %
nízký4x12.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x15.2 %
průměrný18x54.5 %
nízký10x30.3 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět