Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61A Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 31 / 92 (34 %) Učebna: B9 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x38.7 %
dobrá15x48.4 %
průměrná4x12.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne8x25.8 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x25.8 %
spíše ano17x54.8 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x9.7 %
přiměrěné22x71 %
nízké1x3.2 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.92

Vyučující

A. Jánská ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
A. Jánská je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
A. Jánská je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x77.4 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x48.4 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x93.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x54.8 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x25.8 %
žena23x74.2 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.30x96.8 %
Nmgr.1x3.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x87.1 %
75 – 50%2x6.5 %
50 – 25%1x3.2 %
méně než 25%1x3.2 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x22.6 %
průměrné23x74.2 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x22.6 %
průměrný18x58.1 %
nízký6x19.4 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x22.6 %
průměrný18x58.1 %
nízký6x19.4 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět