Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P356 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 96 (20 %) Učebna: B11 Termín: Pá,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x68.4 %
dobrá5x26.3 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné12x63.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.8

Vyučující

D. Čertnerová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
B. Radochová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
D. Čertnerová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
B. Radochová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
D. Čertnerová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1
B. Radochová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x47.4 %
průměrný10x52.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět