Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 62 / 96 (65 %) Učebna: B14 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá28x45.2 %
dobrá31x50 %
průměrná3x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x30.6 %
spíše ano29x46.8 %
spíše ne13x21 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x64.5 %
spíše ano16x25.8 %
spíše ne5x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x71 %
spíše ano15x24.2 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x61.3 %
spíše ano20x32.3 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x9.8 %
přiměrěné52x85.2 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.3 %
průměr 1.92

Vyučující

J. Albrechtová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x24.2 %
spíše ano32x51.6 %
spíše ne12x19.4 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.98
M. Čertner ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x19.4 %
spíše ano25x40.3 %
spíše ne10x16.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit14x22.6 %
průměr 2
J. Albrechtová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x75.8 %
spíše ano12x19.4 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.23
M. Čertner je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x54.8 %
spíše ano12x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x25.8 %
průměr 1.26
J. Albrechtová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x24.2 %
spíše ano9x14.5 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x58.1 %
průměr 1.5
M. Čertner je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x16.1 %
spíše ano6x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x74.2 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x54.8 %
spíše ano24x38.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano51x82.3 %
spíše ano5x8.1 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne4x6.5 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x79 %
spíše ano10x16.1 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž20x32.3 %
žena42x67.7 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.61x98.4 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.6 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé62x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%49x79 %
75 – 50%8x12.9 %
50 – 25%4x6.5 %
méně než 25%1x1.6 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x9.7 %
nadprůměrné16x25.8 %
průměrné39x62.9 %
podprůměrné1x1.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký18x29 %
průměrný32x51.6 %
nízký12x19.4 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký19x30.6 %
průměrný37x59.7 %
nízký6x9.7 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět