Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 40 (35 %) Učebna: B10 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá9x64.3 %
průměrná1x7.1 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.8

Vyučující

Z. Lhotáková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
E. Tylová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
J. Albrechtová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.56
Z. Lhotáková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
E. Tylová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
J. Albrechtová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.29
Z. Lhotáková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
E. Tylová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.67
J. Albrechtová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x64.3 %
žena5x35.7 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x50 %
průměrný4x28.6 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět