Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P31A2 Analytická chemie I + II (b)

Katedra analytické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 11 / 146 (8 %) Učebna: CH4 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x20 %
dobrá6x60 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.88

Vyučující

J. Hraníček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
J. Hraníček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
J. Hraníček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x40 %
žena6x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé9x90 %
opakovaně1x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%2x18.2 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné4x36.4 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný7x63.6 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět