Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P59 Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 84 (24 %) Učebna: VEZ Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá9x47.4 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Z. Kliment ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano11x55 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
J. Kabrda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Z. Kliment je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.56
J. Kabrda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26
Z. Kliment je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.5
J. Kabrda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x50 %
žena10x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x75 %
Nmgr.5x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x55 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%3x15 %
méně než 25%4x20 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné14x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x50 %
průměrný7x35 %
nízký3x15 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x45 %
průměrný8x40 %
nízký3x15 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět