Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P78 Advances in Immunology

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 18 / 22 (82 %) Učebna: B311 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá11x61.1 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2.07

Vyučující

K. Drbal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
J. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.25
O. Štěpánek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.47
K. Drbal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
J. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.06
O. Štěpánek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.14
K. Drbal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2
J. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 2.1
O. Štěpánek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.14x77.8 %
Ph.D.3x16.7 %
průměr 2.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé9x50 %
opakovaně9x50 %
průměr 1.5
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x38.9 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x16.7 %
průměrný12x66.7 %
nízký3x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět