Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P71 Životní prostředí České republiky

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 36 (64 %) Učebna: PR Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x56.5 %
dobrá7x30.4 %
průměrná3x13 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné15x65.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 1.94

Vyučující

Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x43.5 %
žena13x56.5 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.4x17.4 %
Nmgr.19x82.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký10x43.5 %
průměrný12x52.2 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x21.7 %
průměrný17x73.9 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět