Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG432P20 Úvod do studia přírodních zdrojů

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 5 / 26 (19 %) Učebna: G1 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x60 %
dobrá1x20 %
průměrná1x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x20 %
přiměrěné3x60 %
nízké1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Přikryl Richard ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Přikryl Richard je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Přikryl Richard je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x80 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x60 %
žena2x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%2x40 %
75 – 50%2x40 %
50 – 25%1x20 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x20 %
nadprůměrné2x40 %
průměrné2x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x20 %
průměrný4x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět