Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG451P51 Úvod do inženýrské geologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 26 (27 %) Učebna: M Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x42.9 %
dobrá4x57.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x28.6 %
přiměrěné5x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Vyučující

Boháč Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Mašín David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Kyncl Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Boháč Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Mašín David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Kyncl Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Boháč Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 1
Mašín David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Kyncl Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x42.9 %
žena4x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x28.6 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x42.9 %
průměrný4x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět