Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P88C Základy bioinformatiky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 66 (42 %) Učebna: B311 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá19x67.9 %
dobrá9x32.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano14x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x78.6 %
nízké2x7.1 %
nemohu posoudit4x14.3 %
průměr 2.08

Vyučující

Novotný Marian ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Novotný Marian je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano27x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Novotný Marian je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x17.9 %
žena23x82.1 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.23x82.1 %
Nmgr.5x17.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x57.1 %
75 – 50%6x21.4 %
50 – 25%4x14.3 %
méně než 25%2x7.1 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné5x17.9 %
průměrné21x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký15x53.6 %
průměrný11x39.3 %
nízký2x7.1 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký11x39.3 %
průměrný16x57.1 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět