Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P11 Vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 39 / 292 (13 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá25x65.8 %
dobrá12x31.6 %
průměrná1x2.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano22x56.4 %
spíše ano13x33.3 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano35x89.7 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano29x74.4 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano18x46.2 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x30.8 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x20.5 %
přiměrěné24x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x17.9 %
průměr 1.75

Vyučující

Krylov Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Macůrková Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x18.4 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.4 %
průměr 1.97
Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 2.03
Krylov Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano35x89.7 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Macůrková Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano6x16.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x21.6 %
průměr 1.21
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano20x55.6 %
spíše ano7x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x25 %
průměr 1.26
Krylov Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x92.3 %
průměr 1
Macůrková Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x100 %
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x2.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x97.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano38x97.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano33x84.6 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x17.9 %
žena32x82.1 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.35x89.7 %
Nmgr.3x7.7 %
Ph.D.1x2.6 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé38x97.4 %
opakovaně1x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%24x61.5 %
75 – 50%11x28.2 %
50 – 25%3x7.7 %
méně než 25%1x2.6 %
průměr 1.51
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x5.1 %
nadprůměrné7x17.9 %
průměrné30x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký19x48.7 %
průměrný20x51.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.51
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký15x39.5 %
průměrný22x57.9 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět