Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A3 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 22 / 150 (15 %) Učebna: PUA Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá13x59.1 %
průměrná3x13.6 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x95.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x45.5 %
žena12x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.1x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x18.2 %
průměrný14x63.6 %
nízký4x18.2 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký10x45.5 %
průměrný10x45.5 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět