Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P633 Strategické plánování

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 15 (93 %) Učebna: Z4 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá4x28.6 %
dobrá7x50 %
průměrná3x21.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Vozáb Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Vozáb Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vozáb Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x64.3 %
žena5x35.7 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné6x42.9 %
průměrné7x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x85.7 %
průměrný2x14.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x50 %
průměrný6x42.9 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět