Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05 Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 39 / 117 (33 %) Učebna: LR Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá12x30.8 %
dobrá16x41 %
průměrná9x23.1 %
špatná2x5.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne7x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x35.9 %
spíše ano18x46.2 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.84
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano24x61.5 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x25.6 %
spíše ano23x59 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké17x43.6 %
přiměrěné22x56.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Vyučující

Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano18x46.2 %
spíše ano16x41 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.68
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x23.1 %
spíše ano10x25.6 %
spíše ne13x33.3 %
rozhodně ne5x12.8 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 2.38
Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x21.1 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne11x28.9 %
rozhodně ne3x7.9 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 2.25
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano31x79.5 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano24x61.5 %
spíše ano10x25.6 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne3x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano10x27 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.39
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano6x15.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x43.6 %
průměr 1.36
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x50 %
průměr 1.37
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit19x51.4 %
průměr 1.72
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne5x12.8 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano31x79.5 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano31x79.5 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž22x56.4 %
žena17x43.6 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.3x7.7 %
Nmgr.36x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé37x94.9 %
opakovaně2x5.1 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x69.2 %
75 – 50%10x25.6 %
50 – 25%2x5.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré6x15.4 %
nadprůměrné11x28.2 %
průměrné20x51.3 %
podprůměrné2x5.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x35.9 %
průměrný15x38.5 %
nízký10x25.6 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký15x38.5 %
průměrný17x43.6 %
nízký7x17.9 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět