Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P863 Socioekonomická geografie Severní Ameriky

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 4 / 55 (7 %) Učebna: VG Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná4x100 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Jeleček Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Jeleček Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jeleček Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x75 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x75 %
žena1x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x25 %
Nmgr.3x75 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.75
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%2x50 %
75 – 50%1x25 %
50 – 25%1x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.75
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné4x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x25 %
průměrný2x50 %
nízký1x25 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný3x75 %
nízký1x25 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět