Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330S63 Seminář z regionální fyzické geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 18 / 24 (75 %) Učebna: VEZ Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x5.6 %
dobrá7x38.9 %
průměrná8x44.4 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Kliment Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93
Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne5x27.8 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2.64
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.79
Kliment Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.85
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne4x22.2 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2.38
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.62
Kliment Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 2
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 2.29
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x61.1 %
žena7x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.17x94.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x5.6 %
průměrný14x77.8 %
nízký3x16.7 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný14x77.8 %
nízký4x22.2 %
průměr 2.22
Vybrat jiný předmět