Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 17 / 66 (26 %) Učebna: KFR Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x58.8 %
dobrá6x35.3 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.13

Vyučující

Lipavská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Smýkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.25
Lipavská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Smýkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.43
Lipavská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1
Smýkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x91.7 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x5.9 %
žena16x94.1 %
průměr 1.94
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.13x76.5 %
Nmgr.4x23.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.24
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x52.9 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.76
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět