Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P06Z Regionální rozvoj a regionální politika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 113 (19 %) Učebna: VG Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x38.1 %
dobrá12x57.1 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano5x25 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké12x57.1 %
přiměrěné8x38.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.55
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 1.17
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x66.7 %
žena7x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x90.5 %
opakovaně2x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x38.1 %
průměrný8x38.1 %
nízký5x23.8 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x38.1 %
průměrný11x52.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět