Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140C15 Praktikum z genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 172 / 180 (96 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá103x60.2 %
dobrá60x35.1 %
průměrná8x4.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano95x55.2 %
spíše ano63x36.6 %
spíše ne13x7.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano94x54.7 %
spíše ano61x35.5 %
spíše ne12x7 %
rozhodně ne4x2.3 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano32x18.6 %
spíše ano28x16.3 %
spíše ne27x15.7 %
rozhodně ne10x5.8 %
nemohu posoudit75x43.6 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano33x19.5 %
spíše ano30x17.8 %
spíše ne6x3.6 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit99x58.6 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké6x3.5 %
přiměrěné134x78.8 %
nízké29x17.1 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 2.14

Vyučující

Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano84x48.8 %
spíše ano76x44.2 %
spíše ne11x6.4 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano104x60.5 %
spíše ano60x34.9 %
spíše ne7x4.1 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Rothová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano70x47.3 %
spíše ano67x45.3 %
spíše ne5x3.4 %
rozhodně ne4x2.7 %
nemohu posoudit2x1.4 %
průměr 1.61
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano167x97.1 %
spíše ano5x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano168x97.7 %
spíše ano4x2.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Rothová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano140x94.6 %
spíše ano6x4.1 %
spíše ne1x0.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.7 %
průměr 1.05
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano39x22.8 %
spíše ano13x7.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit119x69.6 %
průměr 1.25
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano38x22.2 %
spíše ano13x7.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit120x70.2 %
průměr 1.25
Rothová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano27x18.4 %
spíše ano12x8.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x0.7 %
nemohu posoudit107x72.8 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano102x59.6 %
spíše ano65x38 %
spíše ne4x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano146x87.4 %
spíše ano7x4.2 %
spíše ne2x1.2 %
rozhodně ne6x3.6 %
nemohu posoudit6x3.6 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano168x97.7 %
spíše ano3x1.7 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž37x21.5 %
žena135x78.5 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.172x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé170x98.8 %
opakovaně2x1.2 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%169x98.8 %
75 – 50%1x0.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x0.6 %
průměr 1.02
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x2.9 %
nadprůměrné46x26.7 %
průměrné119x69.2 %
podprůměrné2x1.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký75x43.6 %
průměrný89x51.7 %
nízký8x4.7 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký88x51.5 %
průměrný81x47.4 %
nízký2x1.2 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět