Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C03 Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/3 Z; 4 kr.
Respondentů: 28 / 36 (78 %) Učebna: PB Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá6x22.2 %
dobrá15x55.6 %
průměrná4x14.8 %
špatná1x3.7 %
velmi špatná1x3.7 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano15x53.6 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké10x35.7 %
přiměrěné18x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Ingr Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano17x63 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Jeřábek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.79
Martínek Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2
Ingr Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Jeřábek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.58
Martínek Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.54
Ingr Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x51.9 %
průměr 1.38
Jeřábek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x50 %
průměr 1.46
Martínek Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x48.1 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano27x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x35.7 %
žena18x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé27x96.4 %
opakovaně1x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x96.4 %
75 – 50%1x3.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x17.9 %
nadprůměrné6x21.4 %
průměrné16x57.1 %
podprůměrné1x3.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x10.7 %
průměrný22x78.6 %
nízký3x10.7 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x14.3 %
průměrný18x64.3 %
nízký6x21.4 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět