Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P95 Pedologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 28 (46 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x23.1 %
průměrná8x61.5 %
špatná2x15.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.88

Vyučující

Šefrna Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Šefrna Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Šefrna Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne7x53.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.3

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x76.9 %
žena3x23.1 %
průměr 1.23
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.2x15.4 %
Nmgr.11x84.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x38.5 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%4x30.8 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 2.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x7.7 %
průměrný10x76.9 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x7.7 %
průměrný10x76.9 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět