Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P63B Ornitologie II

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 6 / 29 (21 %) Učebna: B2P Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x50 %
dobrá3x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2

Vyučující

Exnerová Alice ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Exnerová Alice je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Exnerová Alice je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.33
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž0x0 %
žena6x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.2x33.3 %
Nmgr.4x66.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé5x83.3 %
opakovaně1x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%1x16.7 %
50 – 25%1x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x16.7 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné5x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x83.3 %
průměrný1x16.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět