Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 23 / 136 (17 %) Učebna: CH1 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x30.4 %
dobrá7x30.4 %
průměrná7x30.4 %
špatná2x8.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x13 %
přiměrěné16x69.6 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.9

Vyučující

Kotora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Kotora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Kotora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%19x82.6 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%2x8.7 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné11x47.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x8.7 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x60.9 %
průměrný8x34.8 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký10x43.5 %
průměrný12x52.2 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět