Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P67 Oceánografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 70 (41 %) Učebna: VEZ Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá17x58.6 %
dobrá10x34.5 %
průměrná2x6.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano9x31 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x3.4 %
přiměrěné24x82.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.96

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.74
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.3
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x75 %
průměr 1.71
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x3.4 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x79.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž13x44.8 %
žena16x55.2 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.25x86.2 %
Nmgr.4x13.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%23x79.3 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x13.8 %
průměrné24x82.8 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký19x65.5 %
průměrný10x34.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.34
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x20.7 %
průměrný22x75.9 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět