Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P57 Obecná parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 40 / 235 (17 %) Učebna: VG Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá24x60 %
dobrá13x32.5 %
průměrná3x7.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano35x87.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké6x15 %
přiměrěné29x72.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.83

Vyučující

Horák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano24x61.5 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.4
Doležal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano19x48.7 %
spíše ano16x41 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.57
Volf Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano18x45 %
spíše ano16x40 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.66
Horák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano33x82.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.08
Doležal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano33x82.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 1.16
Volf Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano34x85 %
spíše ano4x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.11
Horák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x85 %
průměr 1.17
Doležal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x87.5 %
průměr 1.4
Volf Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x87.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano27x67.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano39x97.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano31x77.5 %
spíše ano6x15 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x22.5 %
žena31x77.5 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.39x97.5 %
Nmgr.1x2.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé37x94.9 %
opakovaně2x5.1 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x42.5 %
75 – 50%14x35 %
50 – 25%7x17.5 %
méně než 25%2x5 %
průměr 1.85
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x25 %
průměrné29x72.5 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký20x50 %
průměrný17x42.5 %
nízký3x7.5 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x30 %
průměrný27x67.5 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět