Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170S105 Mořská fauna Středomoří

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 15 / 44 (34 %) Učebna: B3 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x53.3 %
dobrá6x40 %
průměrná1x6.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.92

Vyučující

Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Juřičková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Petrusková Tereza ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.33
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Juřičková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Petrusková Tereza je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.08
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.33
Juřičková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.33
Petrusková Tereza je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x6.7 %
žena14x93.3 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x80 %
průměrný3x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x40 %
průměrný8x53.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět