Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P14C Matematika pro kartografy

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 20 (55 %) Učebna: D Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá6x54.5 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne7x63.6 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké6x54.5 %
přiměrěné5x45.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x72.7 %
žena3x27.3 %
průměr 1.27
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x72.7 %
opakovaně3x27.3 %
průměr 1.27
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné3x27.3 %
špatné0x0 %
průměr 3.09
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x9.1 %
průměrný6x54.5 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět