Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56A Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 35 / 144 (24 %) Učebna: VP Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x22.9 %
dobrá23x65.7 %
průměrná4x11.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano20x57.1 %
spíše ne10x28.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano7x20 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x17.1 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké10x28.6 %
přiměrěné25x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne10x28.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x63.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano32x91.4 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano32x91.4 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x40 %
žena21x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%28x80 %
75 – 50%5x14.3 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné22x62.9 %
podprůměrné4x11.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x5.7 %
průměrný20x57.1 %
nízký13x37.1 %
průměr 2.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x25.7 %
průměrný23x65.7 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět