Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 50 / 144 (35 %) Učebna: VG Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x26 %
dobrá21x42 %
průměrná15x30 %
špatná1x2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x22 %
spíše ano26x52 %
spíše ne11x22 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano31x62 %
spíše ano17x34 %
spíše ne2x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano15x30 %
spíše ano20x40 %
spíše ne7x14 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit7x14 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano11x22 %
spíše ano20x40 %
spíše ne5x10 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit12x24 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké11x22 %
přiměrěné35x70 %
nízké2x4 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.81

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x18.4 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne18x36.7 %
rozhodně ne4x8.2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.35
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano26x53.1 %
spíše ano21x42.9 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x22.4 %
spíše ano5x10.2 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x65.3 %
průměr 1.41
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano21x42.9 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne7x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano44x89.8 %
spíše ano3x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano35x71.4 %
spíše ano13x26.5 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž18x36 %
žena32x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.50x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé50x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%36x72 %
75 – 50%10x20 %
50 – 25%4x8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x4.1 %
nadprůměrné9x18.4 %
průměrné33x67.3 %
podprůměrné5x10.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x16 %
průměrný26x52 %
nízký16x32 %
průměr 2.16
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x26 %
průměrný28x56 %
nízký9x18 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět