Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P55C Matematika B2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 54 (31 %) Učebna: D Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x41.2 %
dobrá9x52.9 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x29.4 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.73

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano14x82.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x94.1 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x64.7 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.59
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x29.4 %
průměrný8x47.1 %
nízký4x23.5 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět