Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P53 Matematika A2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 18 / 67 (27 %) Učebna: CH1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá7x38.9 %
průměrná1x5.6 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x94.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x50 %
75 – 50%6x33.3 %
50 – 25%3x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x55.6 %
průměrné8x44.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký10x55.6 %
průměrný8x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět