Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P77A Histologie/Cytologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 78 / 329 (24 %) Učebna: VG Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá73x93.6 %
dobrá5x6.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano54x69.2 %
spíše ano22x28.2 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano64x82.1 %
spíše ano14x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano56x71.8 %
spíše ano17x21.8 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.8 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano46x59 %
spíše ano19x24.4 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x15.4 %
průměr 1.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké10x12.8 %
přiměrěné61x78.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x9 %
průměr 1.86

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano72x92.3 %
spíše ano6x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano78x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano23x29.9 %
spíše ano4x5.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x64.9 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano58x74.4 %
spíše ano19x24.4 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano66x84.6 %
spíše ano10x12.8 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano69x88.5 %
spíše ano9x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž19x24.4 %
žena59x75.6 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.78x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé76x97.4 %
opakovaně2x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%52x66.7 %
75 – 50%23x29.5 %
50 – 25%3x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x6.4 %
nadprůměrné18x23.1 %
průměrné52x66.7 %
podprůměrné3x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký56x71.8 %
průměrný22x28.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.28
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký39x50.6 %
průměrný38x49.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.49
Vybrat jiný předmět