Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P45 Geography of Economic Globalization

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 2 / 21 (10 %) Učebna: VEZ Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x50 %
dobrá1x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x50 %
přiměrěné1x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Vyučující

Pavlínek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Pavlínek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Pavlínek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x50 %
žena1x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.2x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé2x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%1x50 %
75 – 50%1x50 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x100 %
průměrné0x0 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x50 %
průměrný0x0 %
nízký1x50 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x50 %
průměrný1x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět