Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG431P07 Geochemie životního prostředí

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 51 (35 %) Učebna: VP Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá12x66.7 %
dobrá4x22.2 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.07

Vyučující

Mihaljevič Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Mihaljevič Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Mihaljevič Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x94.4 %
Nmgr.1x5.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x61.1 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné1x5.6 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné3x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x50 %
průměrný8x44.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x33.3 %
průměrný10x55.6 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět