Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P26B Fyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 27 / 169 (16 %) Učebna: B3 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x55.6 %
dobrá10x37 %
průměrná2x7.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké10x37 %
přiměrěné13x48.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.57

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.08
Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 2.26
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.32
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.13
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.2
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x88.9 %
průměr 2.33
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x92.6 %
průměr 2.5
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x88.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x22.2 %
žena21x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.26x96.3 %
Nmgr.1x3.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x61.5 %
75 – 50%6x23.1 %
50 – 25%3x11.5 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné6x22.2 %
průměrné20x74.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x51.9 %
průměrný13x48.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x44.4 %
průměrný14x51.9 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět