Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P14 Fyziologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 48 / 147 (33 %) Učebna: B7 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá25x52.1 %
dobrá22x45.8 %
průměrná1x2.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano21x43.8 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano30x62.5 %
spíše ano18x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano31x64.6 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.34
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano22x45.8 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké11x22.9 %
přiměrěné32x66.7 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano26x54.2 %
spíše ano17x35.4 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Fischer Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano21x43.8 %
spíše ano20x41.7 %
spíše ne2x4.2 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.61
Petrášek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano14x29.2 %
spíše ano19x39.6 %
spíše ne5x10.4 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit8x16.7 %
průměr 1.88
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano38x79.2 %
spíše ano9x18.8 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Fischer Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano33x68.8 %
spíše ano7x14.6 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x14.6 %
průměr 1.22
Petrášek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano29x60.4 %
spíše ano7x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit11x22.9 %
průměr 1.27
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x25 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x72.9 %
průměr 1.08
Fischer Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x12.5 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x85.4 %
průměr 1.14
Petrášek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x8.5 %
spíše ano2x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x87.2 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano31x64.6 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano45x93.8 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano43x89.6 %
spíše ano4x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž17x35.4 %
žena31x64.6 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.47x97.9 %
Nmgr.1x2.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé48x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%26x54.2 %
75 – 50%16x33.3 %
50 – 25%6x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x4.2 %
nadprůměrné10x20.8 %
průměrné34x70.8 %
podprůměrné2x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký15x31.3 %
průměrný32x66.7 %
nízký1x2.1 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký22x45.8 %
průměrný26x54.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět