Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P34C Fyzika I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 9 / 41 (22 %) Učebna: CH1 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá4x44.4 %
průměrná3x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x44.4 %
přiměrěné4x44.4 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Limpouchová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne5x55.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Limpouchová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Limpouchová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x55.6 %
75 – 50%4x44.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné3x33.3 %
podprůměrné3x33.3 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x22.2 %
průměrný5x55.6 %
nízký2x22.2 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x11.1 %
průměrný4x44.4 %
nízký4x44.4 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět