Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P107C Fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 21 / 53 (40 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x9.5 %
dobrá12x57.1 %
průměrná5x23.8 %
špatná1x4.8 %
velmi špatná1x4.8 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké6x28.6 %
přiměrěné14x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7

Vyučující

Tumajer Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne5x23.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Falátková Kristýna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne9x42.9 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Gvoždíková Blanka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.05
Tumajer Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Falátková Kristýna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Gvoždíková Blanka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Tumajer Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x19 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 2.75
Falátková Kristýna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 1.86
Gvoždíková Blanka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné17x81 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x23.8 %
průměrný13x61.9 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x9.5 %
průměrný18x85.7 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět